Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

everythingisalright
6499 db08
everythingisalright
everythingisalright
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapomruki pomruki
everythingisalright
5043 a051 500
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap
everythingisalright
4033 6027 500
Reposted frompunisher punisher viaOhSnap OhSnap
everythingisalright
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viaLisikont Lisikont
5927 e770
everythingisalright
4788 bd0f 500
everythingisalright
9004 79af
Reposted fromhomefromhome homefromhome vianimamie nimamie
everythingisalright
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Jeśli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vianiewiastqa niewiastqa
everythingisalright
3220 5342 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianiewiastqa niewiastqa
everythingisalright
1339 8eec
Reposted fromlaluna laluna vianimamie nimamie
everythingisalright
Reposted fromantichris antichris viaSirenensang Sirenensang
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viatwice twice
everythingisalright
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadaises daises
everythingisalrightReposted fromlexxie lexxie viairbjarbirb irbjarbirb
everythingisalright
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaonorinjin aonorinjin
everythingisalright
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi viakillthemwithsmile killthemwithsmile
everythingisalright
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viafrenulum frenulum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl