Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

everythingisalright
9632 5abe
Reposted fromkarahippie karahippie viauaremyheaven uaremyheaven
everythingisalright
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viasuful suful
everythingisalright
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz viasuful suful
everythingisalright
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viahyperreaaal hyperreaaal
everythingisalright
1577 3338
Reposted fromnyaako nyaako viahyperreaaal hyperreaaal
everythingisalright
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viahyperreaaal hyperreaaal
1896 3209
everythingisalright
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viahyperreaaal hyperreaaal
everythingisalright
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaataga ataga
everythingisalright
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaataga ataga
everythingisalright
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaataga ataga
everythingisalright
5632 7980
Reposted fromiamstrong iamstrong
everythingisalright
5639 069f
Reposted fromiamstrong iamstrong
everythingisalright
7298 9464
Reposted fromagridoce agridoce viakonwalia konwalia

August 21 2017

everythingisalright
Reposted frombeinthe beinthe viaataga ataga
9778 fb5a
Reposted fromamatore amatore viaataga ataga
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

everythingisalright
nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa.
— szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted frombimbka bimbka viaDontKillMe DontKillMe
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaDontKillMe DontKillMe
everythingisalright
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaDontKillMe DontKillMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl