Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

everythingisalright
0840 61a7
everythingisalright
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
everythingisalright
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 08 2017

everythingisalright
everythingisalright
1778 7c03

August 06 2017

everythingisalright
Aleksandra Makurat-Duda "Listy w butelce słowami duszy."
everythingisalright
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
everythingisalright
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
everythingisalright
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
everythingisalright
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaohhh ohhh
everythingisalright
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

August 05 2017

everythingisalright
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— wszystko jest takie zwyczajne
Reposted frommysoul mysoul viastrawberriest strawberriest
everythingisalright
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaiamdreamer iamdreamer
everythingisalright
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
everythingisalright
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viacoldwater coldwater
everythingisalright
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss vianoirceur noirceur
everythingisalright
ta zmiana we mnie jest dla mnie. nie dla Ciebie.
— bo Ty znikniesz, a ja ze sobą będę żyć
everythingisalright
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viamrthewafel mrthewafel
everythingisalright
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl