Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

everythingisalright
Reposted frombluuu bluuu
everythingisalright
Reposted fromapatia apatia vianebthat nebthat
everythingisalright
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaGunToRun GunToRun
everythingisalright
Reposted frombluuu bluuu viaPicki91 Picki91
everythingisalright
Reposted fromcolagatji colagatji viakentoquer kentoquer
everythingisalright
1177 2313
everythingisalright
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viaTeardrops Teardrops

September 27 2017

everythingisalright
Reposted frombluuu bluuu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
everythingisalright
everythingisalright
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
everythingisalright
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaautunno autunno
everythingisalright
everythingisalright
3170 2eba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaautunno autunno
5654 8b62
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadivi divi
everythingisalright
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viaKawaiiNamida KawaiiNamida
everythingisalright

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viakiteandra kiteandra
everythingisalright
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiteandra kiteandra
everythingisalright
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
everythingisalright
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaautunno autunno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl